Spřátelené webové stránky:
Ústecká oblast KČT:
    www.kct-uk.cz
KČT Rumburk:
    www.kct-rumburk.wgz.cz/
MAS Šluknovsko:
    www.mas-sluknovsko.cz
KČT Varnsdorf:
    www.milax.cz/turisti
Oddział Łużyckiego PTSM w Lubaniu:
    ptsmluban.vipserv.org
KST Horňan Praznovce:
    www.ksthornanpraznovce.sk

Kronika klubu
Zde budou postupně doplňovány fotokopie jednotlivých ročníků kroniky klubu, kterou již mnoho let pečlivě vede Karel Hanousek.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015 2016, 2017, 2018, 2019, 2020..

Různé, rok:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Různé do roku 2014 včetně

Vánoční stromky,
3. 12. 2014

S rozedněním jsme vyrazili ve spolupráci s TS města nakládat na 2 traktory nařezané vánoční stromky na turistický advent, který bude 13. 12. v Krásné Lípě.

Vánoční stromky,
30. 11. 2014

V pěti lidech jsme vyrazili na výřez vánočních stromků. Počasí nám přálo, řetěz Vlastovy pily ostrý jako břitva, jenom vyhledávání bylo trochu obtížnější. Ale plánovaný počet stromků jsme vyřezali a další skupina bude v týdnu jenom nakládat.

Nové lavičky a stoly pod Vlčí horou a u Loužilačky, 19. 10. 2014

Náš klub zakoupil s MěÚ Krásná Lípa pro veřejnost 3 ks laviček se stoly, které byly TS města instalovány včetně usazení a betonáže na potřebná místa: 1 ks před výstupem na rozhlednu Vlčí Horu do altánu na okraji lesa a 2 ks v lese podél odvozních cest v oblasti Loužilačky.
Děkujeme vedení města a TS města za dobrou spolupráci.

Úpravy studánky Blaženy, Mnišského pramene, vyhlídka na Spravedlnosti,
12. 11. 2014


Úprava hrobu Dr. Johanna Hilleho na hřbitově v Krásném Buku,
27. 10. 2014


Publikace
spolupráce našeho klubu s krásnolipsko radnicí v letech 2010 až 2014.


Pozvánka na výstavu
Výstava obrazů vytvořených Tiffany technikou výtvarnic Taťány Kůsové a Hany Janstové.


Brigáda Karlova výšina - rozcestník,
29. 7. 2014


Turisté přírodě

Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám je věnována ochraně přírody, kulturního a životního prostředí. Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Programové rady Klubu českých turistů. Náš klub, dva naši členové a jeden výborný pomocník nečlen byli oceněni pamětními listy. Děkujeme a blahopřejeme.

Certifikát I. stupně

Brigáda prameny Křinice,
22. 5. 2014

Informace zde.

Brigáda Vlčí hora,
20. 5. 2014

Informace zde.

Brigáda Vlčí hora,
19. 5. 2014

Informace zde.

Brigáda Vlčí hora,
24. 4. 2014

Informace zde.

Brigáda Vlčí hora,
10. a 11. 4. 2014

Informace zde.

Brigáda prameny Křinice,
28. 3. 2014

Informace zde.
Spravedlnost,
stav z 27. 3. 2014


I takto mnohdy dopadá snažení členů i nečlenů klubu o udržení hezkého prostředí v našem okolí.
Brigády v roce 2013
Zhodnocení brigád za rok 2013 (txt),
Přehled všech brigád (xls),
Přehled brigád jednotlivců (xls),
Soutěž turisté přírodě (xls).
Mikuláš Peterka


Informace o brigádách
Obecná informace od Mikuláše Peterky zde.
Zájemci o výpomoc na brigádách se mohou hlásit u Mikuláše Peterky, Wolkerova 955/28, Krásná Lípa,
tel.: 412 383 768, 733 153 401,
e-mail: mikulas.peterka@seznam.cz.
Děkujeme Vám!


Brigáda Mnišský pramen,
6. 11. 2013

Na rozcestnících byly upevněny nové provizorní dřevěné směrovky, na vlastní vyhlídce byla vyměněna dřevěná deska a očištěny schody od napadaného listí. Brigády se zúčastnili tři členové - Jitka Peterková, Eva Steckerová a Pavel Podhorský.

Vyznačení nové turistické cesty u Karlovy výšiny,
22. 10. 2013
Informace zde.

Brigáda na Vlčí hoře, Karlově výšině a Farské kapličce,
14. 10. 2013
Informace zde.

Brigáda Mnišský pramen,
28. 6. 2013

Další letošní z plánovaných tur. brigád na zajištění provozu stávajících studánek. Dnes byla na pořadu dne oprava "Mnišského pramenu" a unikající vody ze zásobní cementové nádrže.
Mikuláš Peterka

Brigáda Karlova výšina,
20. 6. 2013
Informace zde.

Brigáda Karlova výšina,
25. 5. 2013
Informace zde.

Brigáda na rozhledně Vlčí hora,
13. 5. 2013
Informace zde.

Brigáda na rozhledně Vlčí hora,
19. 4. 2013
Informace zde.

Brtnické ledopády i bledule naleznete nyní zde.
Okolí Vlčí hory
Fotografie Zdeňka Patzelta

Nové rozhledové růžice u Bencova statku a nad Hely
Fotografie Mikuláše Peterky

Výměna dveří na rozhledně Vlčí hora
Fotografie Mikuláše Peterky

Opravy studánek
Fotografie Mikuláše Peterky

Zvelebení Karlovy vyhlídky
Naši členové 17. 5. 2012 upravili Karlovu vyhlídku, doplnili tabulku s názvem a rozhledovou tabulku s popisy kopců.
Fotografie Mikuláše Peterky