REKONSTRUKCE KÖGLEROVY NAUČNÉ STEZKY
Tuto první naučnou stezku v Čechách založil rodák z Krásné Lípy Rudolf Kögler, který žil v letech 1899 až 1949. Jeho dalším unikátním dílem je geologická mapa jako technická památka v Zahradách, kde dodnes žije jeho dcera paní Snitnnerová s rodinou.
První, slavnostní průchod se konal 12. října 1941. Trasa tehdy měřila 12 km a začínala na Vápence u Doubice. Měla 70 tabulí a byla dosti navštěvovaná. Bohužel po válce nebyla pro stezku zrovna příznivá doba a po Köglerově smrti byla znehodnocena. Snahy o obnovu byly, ale nenaplnily se. Zlom přišel v roce 2003, obnovena byla v roce 2006. Současná stezka je dlouhá 23 km a je na ní 39 informačních tabulí. Začíná i končí v Krásné Lípě. Vede s menšími změnami stejnými místy, jako ta původní ze čtyřicátých let.
Od obnovy uběhlo již devět let a náš klub KČT Krásná Lípa, který pořádá spoustu brigád a akcí a má také v pronájmu dvě rozhledny Vlčí horu a Dymník, si dal jako hlavní cíl letošního roku rekonstrukci celé stezky a turistického značení. Köglerova stezka je rozsáhlá a jen naše ruce na to nestačí.


Rekonstrukce je hotova!
S posledními dny měsíce září turistický klub dokončil velmi náročnou rekonstrukci Köglerovy stezky, kterou si na jaře 2015 dobrovolně vytyčil. Nelehký úkol byl stanoven od května do měsíce října, ukončení bylo provedeno 21. 9. 2015!!! Velmi náročný proto, že k 43 ks originálních informačních tabulí a 2 ks stojanů k geologické mapě přibyly na náš návrh a po konzultaci s NP České Švýcarsko a komisí značení Ústeckého kraje ještě další tabule, lavičky, rozcestníky, studánky, mostky, zábradlí, schody, panoramatické tabule, přírodní vědomosti, altány a přístřešky proto, aby bylo vše jednotně upravené a hezky vše vedle sebe vypadalo.
V celkovém počtu 132 ks a 61 schodů to byl pro jarní a letní práce velmi nelehký úkol, z kterého mi po praktické pochůzce a zjištění takového množství kusů šel až mráz po zádech s tím, že to není možné za 6 měsíců stihnout.
Ale ukázala se velká brigádnická dobrovolná aktivita nejen členů, ale i nečlenů, kterým není lhostejný vzhled krajiny, kterou procházejí. Do náročné rekonstrukce stezky, která to již velmi potřebovala (9 let od vzniku stezky v roce 2006), se zapojilo celkem 44 osob, z toho dokonce 18 nečlenů. Počasí bylo navíc v měsíci červenci a srpnu hodně tropické, o to byla práce těžší, nemluvě o prázdninách, dovolených a návštěvách.
Dobrovolníci byli rozděleni do pracovních skupin a na jednotlivé úseky 23 km dlouhé stezky. Mimo potřebné pracovní nářadí a materiál, musela mít každá skupina žebřík, aby své úkoly zvládla a do výšek očištění a nátěrů také dosáhla. Některé úseky byly navíc těžko dostupné a přístupné pouze pěšky. Byla také vyměněna poničená celá čtvrtina nových folii na tabulích příslušejících Köglerovy naučné stezky a 2 ks nových panoramatických tabulí.
Kloubouk dolů až k zemi před všemi, kteří se do této náročné rekonstrukce Köglerovy naučné stezky dobrovolně zapojili, a kteří své úkoly velmi dobře splnili. Velké, velké poděkování všem.
Těžko se to dá napsat, ale neskutečné se stalo za tak krátký čas skutkem. Povedlo se nám za tak krátkou dobu to, v co jsme ani ve snu nedoufali. Mimo výše uvedených 43 tabulí Köglerovy stezky a 2 ks stojanů k geologické mapě bylo ještě upraveno a natřeno:
- 29 ks turistických rozcestníků
- velký altán
- 15 ks tabulí informačních
- 6 ks přístřešků k posezení
- 18 ks laviček
- 3 ks zábradlí
- 3 studánky
- 4 mostky
- 2 panoramatické tabule
- 2 tabule přírodních vědomostí
- 1 informační tabule cyklostezky
- 1 informační tabule rybářská
- 1 xylofon
- 61 ks dřevěných schodů
Nebyl pouze opraven mostek přes Sýrový potok který si opraví národní park sám.
Za KČT Krásná Lípa Mikuláš Peterka


CHCEME TÍMTO PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ SE NA OBNOVĚ PODÍLELI. DÍKY.

Za klub Mikša Peterka

Postup prací na Köglerově stezce
Hnědě vyznačené úseky jsou hotové.


Další dokončené úseky:
- manželé Šárovi z Krásné Lípy, kteří nejsou členy klubu, se sami přihlásili na naší výzvu. Práci dokončili 23. 8. Vřelé díky!
- koncem měsíce srpna dokončili svůj úsek v oblasti Sněžné naše členky Hanka Koblihová a Jana Knolová. Děkujeme!
- v oblasti kozí farmy pod Vlčí horou dokončili svůj úsek náš člen Igor Knapp 2. 9. Děkujeme!
- svůj úsek v parčíku na Vlčí hoře dokončily členka Maruška Píšová a Marcela Píšová 12. 9. Děkujeme!

Za klub Mikša Peterka

21. 9. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Mikuláše Peterky
Po práci u pramenů Křinice jsme ještě očistili a natřeli za pomoci Technických služek města rozcestník a stojany s mapami
u autobusové zastávky u náměstí.
Mikuláš Peterka

21. a 26. 8. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Evy Steckerové
Na Vlčí hoře se činili Eva Steckerová, Pavel Podhorský dva malí pomocníci – Emička z Rumburku a Vašek až ze Zálezel u Ústí n. Labem. Děkujeme.

12. 8. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Václava Hiekeho
Na Vlčí hoře se činili Věra Bartesová, Zdena Churáčková, Jan a Václav Hiekové.
Děkujeme.

6. 8. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:

Další úseky Köglerovy stezky jsou hotové. V Kyjovském údolí se na tom podíleli v dnešním tropickém dni nečlenové Lenka Lankašová, Dana Štefáčková a členové Jiří Rak a Mikša Peterka.
Děkujeme.

6. 8. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Líby Šaferové
Dnes také splnili svůj úkol nečlenové Míla Wissinová, Jaromír Petružálek a členka klubu Líba Šaferová v oblasti Kinského vyhlídky na žluté značce.
Děkujeme.

4. 8. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Členka klubu Soňa Síčová se dvěma sousedkami vyrazily za pomoci J.P. pro velká vedra již brzo ráno. V 6 hodin začaly obnovovat nátěry na svém zadaném úseku v oblasti Pěti cest a Loužilačky. Místa, kde palí sluníčko celý den a také ve 12.30 unavené vedrem, ale s dobrým pocitem ukončily.
Děkujeme.

3. – 4. 8. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Jaromíra Petružálka
Jaromír zapojil i své dvě vnučky. Děkujeme.

26. 7. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Mikuláše Peterky
I když máme s Jitkou Peterkovou svůj úsek Köglerovy stezky již hotový a také jednu větší společnou brigádu, tak jsme si v sobotu vzali další natírání, a to v Kyjovském parčíku u hospůdky "Fakulta". Příjemná kombinace práce, která ještě nebyla brigádnicky zadaná, a občerstení. Jednalo se o tabuli Köglerovy stezky, rozcestník, informační tabuli a tabuli NP České Švýcarsko. Vše bylo silně zamechované, ale už to září novým nátěrem.
V neděli jsme se ještě pustili do studánky u Englova pramene. Studánka byla také pracná - znečištěná jílem, z celé lávky jsme také odstranili za těch 9 let nahromaděný lesní odpad hlavně kvůli vlhkosti, dalšímu znehodnocování a také proto, aby se truhlářské firmě ze Všemil lávka lépe opravovala. U Dixova mlýna jsme ještě natřeli jeden rozcestník.
Dobrým jídlem na "Fakultě" jsme zakončili nedělní pracovní den.
Jitka Štraubová

25. 7. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Mikuláše Peterky
Kyjov.

24. 7. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Mikuláše Peterky
Dnes dokončil práce na obnově na své části Köglerovy stezky Zdeněk Kmoch. Díky! Tyto novější velké tur. rozcestníky se musí odšroubovat, vysadit ze stojanů na zem a po opravě a natření je opět znovu postavit. Je tedy třeba, aby u údržby byl muž. Foto je z Kamenné Horky a nad Vápenkou.

20. 7. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Dnes dokončil práce na obnově na své části Köglerovy stezky Vráťa Krupa. Díky!

19. 7. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Jitky Štraubové
Včerejší společná brigáda nás nabudila a i přes opět horké počasí jsme s elánem a velkým přídělem tekutin vyrazili dokončit náš úsek Köglerovy stezky.

HLÁSÍME HOTOVO.

Čištění od mechu bylo místy dost náročné, navíc některé informační tabule byly již silně zarostlé, ale i tak nám práce šla od ruky, vlastně od štětce. U některých tabulí jsme použili i křovinořez, velký to pomocník, který posekal co mohl. Nechyběla dobrá nálada, místy i akrobatické prvky, ale i dobrodružství - Mikšu překvapila zmije. U posledního směrovníku nám už začalo nad hlavou bouřit, jakoby nám počasí říkalo, že je čas jít domů. Šli jsme, ale nejdříve do Kyjova na Fakultu na zasloužený oběd.
Jitka a Mikša Peterkovi a Jitka Štraubová.

Dovětek
Köglerova stezka má 39 zastavení, ale mnoho dalších informačních tabulí NP České Švýcarsko, Lesů České republiky, rozcestníků, lávek, mostků, studánek, schodů, zábradlí, altánů a laviček. Některé úseky jsou již hotové.
VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A UZNÁNÍ!
Přesto ještě některé úseky čekají na svůj "nátěr". Čas máme sice do října, spíše do konce září, ale je potřeba využít pěkného počasí, které nyní zrovna máme. Není se vůbec čeho bát, poprat se s mechem zvládne každý, smirkový papír mu v tom pomůže, košťátko úspěšně omete pavučiny a štětec již maluje po tabuli zcela sám.
Vezměte dobrou náladu, chuť, elán a jsem si jistá, že to do termínu zvládneme. A že si na konci září řekneme – jsme dobří, zvládli jsme to... Köglerovka si to zaslouží.
Jitka Štraubová

18. 7. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Jitky Štraubové
Čas letí mílovými kroky a klub má před sebou ještě mnoho letošních brigádnických aktiv včetně několika rekonstrukcí, s kterými se chceme dobře vyrovnat. K tomu před pěti dny ještě nečekaně přibylo čištění říčky Křinice v úseku Národního parku České Švýcarsko v délce 6,5 km.
Na nejnáročnější rekonstrukci – Köglerově stezce – nejsme díky velké aktivitě dobrovolníků ve skluzu, ale i přesto jsem byl rád, že se mně v dnešním tropickém dni podařilo dát dohromady na poslední chvíli partu s autem a vyjet na nejvzdálenější úsek stezky udělat jednu ze dvou plánovaných společných brigád.
Čekal nás v oblasti „Pětidomí“ ve čtyřech lidech nelehký úkol. Očistit 61 schodů (od postavení stezky v r. 2006) od listí a jehličí, očistit zábradlí a studánku od mechu a vše ještě stihnout natřít před bouřkou, která nás již ráno strašila. Spotřeba 4,5 plechovek Luxolu hovoří za vše, i když nejnáročnější bylo očištění celého zábradlí a studánky od mechu.
Parta pracovně velmi dobrá, pracovali jsme jako tým od 9.15 do 13.30 s minimální přestávkou na malou svačinku, ale s neustálým doplňováním tekutin. Unavení, propocení, špinaví, ale s radostí dobře odvedené práce jsme odjížděli ve 13.45 s velkou chutí do Kyjova na „Fakultu“ dát si zaslouženě něco dobrého k jídlu a zapít to pivkem.
Udělali jsme další krok k cíli – dokončit rekonstrukci do konce října.
Ještě nás bude čekat jedna společná náročnější brigáda u Englova pramene. Ten je v technicky špatném stavu vzhledem k velké vlhkosti v okolí, a tak po opravě truhlářskou firmou nás bude čekat odmechování a celý nátěr povalového chodníku a studánky.
Je třeba vřele poděkovat Jitce Štraubové, Jitce Peterkové a Mirkovi Podhorskému že jsme tento nelehký úkol ve velkém vedru zvládli.
Mikša Peterka

17. 7. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Již další dobrovolníci - členové klubu si splnili svůj úkol na KS, a to Jindřiška Straussová a Libuška Doležalová ze Starých Křečan. DĚKUJEME!!

14. 7. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Další dobrovolníci si splnili úkol na Köglerově stezce. Děkujeme dvojícím Zdeně Churáčkové a Věře Bartesové a také Boženě Koubské a Mirkovi Novotnému za kvalitně odvedenou práci.

S potěšením oznamujeme, že první brigádníci na Köglerově stezce zvládli velmi rychle svůj úsek
a všechna zastavení jsou jako nová.
Vedení klubu děkuje manželům Řechtáčkovým z Jiříkova a Lence Lankašové z Rumburku.

Fotografie a povídání níže.

12. 6. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Ilony Řechtáčkové
Sotva nám byly přiděleny barvy, štětce, rukavice a ostatní propriety, tak se Murphy opět projevil svou nákloností k nám – začalo severočeské období dešťů. A to není zrovna ideální stav na šmrdlání zamechovaného dřeva! Ale kdo si počká, ten se dočká: středeční sluníčko snad vysušilo vše z nejhoršího, tak se jiříkovsko-rumburská smíšená trojka domluvila na čtvrtek.
Ráno jsme s mužem vyzvedli Lenku a vyrazili směr naše stanoviště. Měli jsme za úkol tři tabule, jeden rozcestník, lavičku a ještě ceduli národního parku. Pustili jsme se do práce, výškové partie jsme nechaly s Lenkou nejsilnějšímu článku naší party, a tak jsme se různě rozutekli, abychom si nepřekáželi a neměli zbytečné prostoje. Severní strany nám daly zabrat, tolik zelené snad v tom lese není ani zapotřebí – dokonce jedna tabule byla tak zelená, že nešel přečíst ani text. S tím jsme nepočítali, tak na ni padla voda na pití. Ale se vším jsme se popasovali, zjistila jsem, že jedině já jsem si myslela, že to najednou nedáme, ale pak byla radost se na hotové dílo podívat.
Usoudili jsme, že bude nejlepší se začerstva stavit u Mikši s nespotřebovaným materiálem, aby se předal další brigádě. Dostali jsme pochvalu, kávičku i bábovku a rozjeli jsme se do svých domovů. Máme radost, že jsme přispěli k dobré věci a s potěšením jsme zaregistrovali, že i ve všední den se lidé toulají po lese. Tak přejeme Stezce hodně spokojených návštěvníků – zaslouží si to.
Ilona Řechtáčková

31. 5. 2015 Brigáda na Köglerově stezce
Fotografie:
Jitky Štraubové
Po doznačení turistického značení Köglerovy stezky se rozjíždí celková rekonstrukce stezky, která měří 23 km a rádi bychom ji stihli udělat do konce října 2015. Dobrovolní brigádníci jsou stále vítáni.