IČO: 44222378
Spřátelené webové stránky:
Ústecká oblast KČT:   www.kct-uk.cz
KČT Rumburk:   kct-rumburk-cz.webnode.cz/
MAS Šluknovsko:   www.mas-sluknovsko.cz
KČT Varnsdorf:   www.milax.cz/turisti
Oddział Łużyckiego PTSM w Lubaniu:
    ptsmluban.vipserv.org
KST Horňan Praznovce:
    www.ksthornanpraznovce.sk

Kronika klubu
Zde budou postupně doplňovány fotokopie jednotlivých ročníků kroniky klubu, kterou nyní vede Jitka Štraubová.
Děkujeme za pečlivé, časově náročné a mnoholeté dosavadní vedení kroniky Karlovi Hanouskovi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,.

Různé, rok:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Různé 2016
Kaplička sv. Anny


Původní


Současný
Aktuální stav:
5.12.2016 zde
.

Všechna alba s ledopády 2015-2016 zde.
Hymnička
Vzhledem k častým požadavkům na znění naší drobné hymničky, kterou zpíváme při zvláště veselých příležitostech, uvádíme pro zájemce její plné znění:

Po kalíšku, po kalíšku,
po kalíšku dáme,
pak si zazpíváme,
po kalíšku, po kalíšku.
Hoja hoj, hoja hoj,
alkohol je síly zdroj.
Hoja hoj, hoja hoj
abstinentům boj, boj, boj.


Seniorské listy
Od začátku letošního roku vychází nový čtvrtletník Seniorské listy. Klub tento časopis objednal a členové našeho klubu si časopis mohou zdarma vyzvednout v pekárně Lima v Krásné Lípě na náměstí.

Nová spolupráce se Svazem tělesně postižených, Lovosice
Nově se začíná spolupráce se Svaze tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Lovosice, na jejichž výroční schůzi jsme byli za náš klub pozváni. Na schůzi projevili zájem o bližší spolupráci, kterou uvedli s naším souhlasem i do usnesení ze schůze.