IČO: 44222378
Spřátelené webové stránky:
Ústecká oblast KČT:   www.kctul.cz
KČT Rumburk:   kct-rumburk-cz.webnode.cz/
MAS Šluknovsko:   www.mas-sluknovsko.cz
KČT Varnsdorf:   www.milax.cz/turisti
Oddział Łużyckiego PTSM w Lubaniu:
    www.ptsmluban.vipserv.org
KST Horňan Praznovce:
    www.ksthornanpraznovce.sk

Kronika klubu
Zde budou postupně doplňovány fotokopie jednotlivých ročníků kroniky klubu, kterou nyní vede Jitka Štraubová.
Děkujeme za pečlivé, časově náročné a mnoholeté dosavadní vedení kroniky Karlovi Hanouskovi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Různé, rok:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Různé 2019
Velký sloup, stav: 18. 2. 2019
Velký sloup v čase zde.

Jeskyně víl, stav: 7. 2. 2019

Všechna alba s ledopády 2019 zde.


Seminář sekce informatiky OV KČT Ústecké oblasti
Pěkný den, informujeme vás o semináři sekce informatiky OV KČT Ústecké oblasti, který bude zaměřen na nové možnosti propagace turistických klubů a jejich akcí. Podrobné informace najdete v příloze. V případě zájmu, pokud byste za své odbory chtěli nominovat účastníky, je potřeba se přihlásit do 15. února.
Dotazy:
Martin Zíka, tel.: 775 855 303

Autobusová linka N. Bor – Žitava a zpět

Hymnička
Vzhledem k častým požadavkům na znění naší drobné hymničky, kterou zpíváme při zvláště veselých příležitostech, uvádíme pro zájemce její plné znění:

Po kalíšku, po kalíšku,
po kalíšku dáme,
pak si zazpíváme,
po kalíšku, po kalíšku.
Hoja hoj, hoja hoj,
alkohol je síly zdroj.
Hoja hoj, hoja hoj
abstinentům boj, boj, boj.