IČO: 44222378
Spřátelené webové stránky:
Ústecká oblast KČT:   www.kctul.cz
KČT Rumburk:   kct-rumburk-cz.webnode.cz/
MAS Šluknovsko:   www.mas-sluknovsko.cz
KČT Varnsdorf:   www.milax.cz/turisti
Oddział Łużyckiego PTSM w Lubaniu:
    www.ptsmluban.vipserv.org
KST Horňan Praznovce:
    www.ksthornanpraznovce.sk

Kronika klubu
Zde budou postupně doplňovány fotokopie jednotlivých ročníků kroniky klubu, kterou nyní vede Jitka Štraubová.
Děkujeme za pečlivé, časově náročné a mnoholeté dosavadní vedení kroniky Karlovi Hanouskovi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Různé, rok:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021.

Různé 2022
Velký sloup, stav: 14. 1. 2022
Velký sloup v čase zde.

Všechna alba s ledopády zima 2020-2021 a zima 2021-2022.
Aktuální přehled uzavřených cest v NP ČŠ
Níže uvádím odkaz na aktuální přehled uzavřených cest. Mohou být mimo NP další, ale o těch nemám informaci.
https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/aktualizace-prehledu-uzavrenych-turistickych-cest-v-ceskem-svycarsku-ke-dni-16-9
Jiří RakHymnička
Vzhledem k častým požadavkům na znění naší drobné hymničky, kterou zpíváme při zvláště veselých příležitostech, uvádíme pro zájemce její plné znění:

Po kalíšku, po kalíšku,
po kalíšku dáme,
pak si zazpíváme,
po kalíšku, po kalíšku.
Hoja hoj, hoja hoj,
alkohol je síly zdroj.
Hoja hoj, hoja hoj
abstinentům boj, boj, boj.