IČO: 44222378
Spřátelené webové stránky:
Ústecká oblast KČT:   www.kctul.cz
KČT Rumburk:   kct-rumburk-cz.webnode.cz/
MAS Šluknovsko:   www.mas-sluknovsko.cz
KČT Varnsdorf:   www.milax.cz/turisti
Oddział Łużyckiego PTSM w Lubaniu:
    www.ptsmluban.vipserv.org
KST Horňan Praznovce:
    www.ksthornanpraznovce.sk

Kronika klubu
Zde budou postupně doplňovány fotokopie jednotlivých ročníků kroniky klubu, kterou nyní vede Jitka Štraubová.
Děkujeme za pečlivé, časově náročné a mnoholeté dosavadní vedení kroniky Karlovi Hanouskovi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Různé, rok:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021.

Různé 2022

Krásnolipské pochody, 13. 8. 2022

Vedoucí pochodů se obrací na členy klubu se žádostí o pořadateslkou pomoc v T-klubu na prezentaci, občerstvovací a prodejní stánky a venkovní kontroly. Hlaste se prosím Mikuláši Peterkovi, tel.: 602 482 239 nebo e-mail: mikulas.peterka@seznam.cz

Výluky na trati Děčín – Bad Schandau
    
Výluka na Dráze Národního parku U28 mezi Děčínem a Bad Schandau v některých dnech a u některých vlaků od neděle 26. června 2022 do změny jízdního řádu dne 10. prosince 2022:
1. Vše je uvedeno v přiloženém jízdním řádu. Vše však vyhledávejte pro jistotu vždy v IDOSu.
2. Každé pondělí místo několika vlaků jedou náhradní autobusy , označené červeně s poznámkou 69 (tj. jede jen v pondělí). Jedou z Děčína od nádraží a zastavují pouze v Hřensku, nábřeží, ve Schmilce , v Postelwitz a u nádraží v Bad Schnadau, kde je přestup na vlak směr Rumburk. To platí i opačně.
3. Každé pondělí, středu a sobotu to samé platí pro vlak, který je nahrazen autobusem s poznámkou 64, odj. z Děčína do Bad Schandau 14:38 a z Bad Schandau do Děčína ve 14:43.


Nové průkazy KČT
V letošním roce došlo k výměně členských průkazu. Níže uvedeni mají možnost si nové průkazky vyzvednout kdykoli u Václava Hiekeho, Nemocniční 26 nebo na prezentaci Pohádkového lesa 11. 6. 2022.
Böhm Herbert, Böhmová Miroslava, Coller Vlasdislav, Collerová Eliška, Janda Miloš, Josefi David, Kellerová Klára,
Kopecká Matěj, Kratochvílová Veronika, Kraus Jiří, Krausová Pavla, Kučera Pavel, Medlen Martin, Michalík Miroslav, Ptáčková Jitka, Saidl Jiří, Tesařová Věra, Volfová Hana, Waldhauser Martin, Zoubek Jan, Zoubková Hana.
Roční členské příspěvky a časopisy
Roční poplatek:
     senioři  150,- Kč
     dospělí 220,- Kč
     rodiny   430,- Kč
Časopis Turista 440,- Kč a časopis NaCestu 490,- Kč.
Platby můžete posílat na účet číslo 182 854 970/0300, variabilní symbol 106102
a do poznámky své jméno a příjmení.

Aktuální informace ze Správy NP k 6. 5. 2022 týkající se průchodnosti turistických tras na území národního parku najdete v přehledné podobě zejména zde, včetně průběžně aktualizované mapy.
    
Šaunštejn – přístup na skalní hrad je uzavřen do konce května z důvodu probíhající rekonstrukce, červená trasa kolem hradu je s opatrností průchodná (během dne může docházet ke krátkodobým uzávěrám, které si však řídí přímo pracovníci firmy provádějící práce na hradě). V příloze najdete informační cedule, které jsme instalovali v terénu a které můžete samozřejmě použít i pro vaše potřeby.
Bylo obnoveno turistické značení na dočasně zrušené zelené TZT v úseku Písečná brána – Brtnický hrádek (pominulo nebezpečí pádu smrkových souší; úsek od Brtnického hrádku k odbočce na Vlčím potoce však zůstává bez turistického značení – průchod možný na vlastní nebezpečí).
Byl zrušen zákaz vstupu na zelenou TZT v úseku Vlčí deska – Niedermühle (cesta vedoucí klidovým územím na státní hranici, pominulo nebezpečí pádu smrkových souší).
Znovu je průchozí původní červená TZT v úseku kemp Mezní Louka – Větrovec – Malá Pravčická brána (dočasně přeložena na souběžnou zelenou TZT, pominulo nebezpečí pádu smrkových souší, s KČT řešíme obnovu značení v tomto úseku).
Údolí Brtnického potoka – zde probíhá těžba v okolí osady Kopec na území CHKO Labské pískovce (těžbu provádí Lesy ČR), cesta je dočasně uzavřena na cca 2 až 3 týdny pro pěší i cyklisty; v terénu jsou umístěny výstražné informační tabule.
Kyjovské údolí – Zadní Doubice – Hadí pramen – po proběhlé bezpečnostní těžbě je cesta s opatrností průchozí i průjezdná pro cyklisty (probíhá doklízení klestu a odvoz dřeva, návštěvníky prosím upozorňujte, aby při ohybu zvláště na kolech dbali zvýšené opatrnosti).

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme za spolupráci při informování návštěvníků i místních obyvatel.
Mgr. Richard Nagel,
ředitel odboru veřejných vztahů
Správa Národního parku České Švýcarsko
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
Mobil: +420 737 276 857, Tel.: +420 412 354 048
E-mail: r.nagel@npcs.cz

Ledopády skončily, tak zase příště.
Velký sloup, stav: 19. 3. 2022
Velký sloup v čase zde.

Všechna alba s ledopády zima 2020-2021 a zima 2021-2022.

"Ošetření" stromů na hranici NP ČŠ
Doplnění: modříny byly, jako nepůvodní druh, již pokáceny. A není náhodou i neopůvodní druh Národní park???

Státní „ochrana přírody“ v posledních letech při budování „divočiny“, vedle likvidace krajiny Českého Švýcarska a Lužických hor kůrovcem a harvestory, jde ve svém „boji“ proti nepůvodnímu lesu ještě dále. Likviduje i stromy, které řádění kůrovce přežily. To, že "nenápadně" ničí stromy uvnitř území, se ví. To, že budou obřezávat stromy i na okrajích obcí na turistických cestách, je už tedy dost.
Přímo v sousedství souvislého mrtvého smrkového lesa a přímo na modré turistické značce záměrně poškozuje modříny, aby postupně uschly a odumřely, asi podobně jako když mrtvé stromy odstřelovala dělobuchy, tím simuluje onen „přirozený proces“? Aby všichni milovníci přírody na vlastní oči mohli sledovat umírání zdravých stromů rukou ochranářů?
Stydím se za státní ochranu přírody a stydím se, že jsem byl u vzniku národního parku.
Od pana senátora Linharta ze dne 7. 3. 2022.Novinky v dopravě
Lužickohorský rychlík

ytr?
Turistický vlak Děčín – Telnice

Lodí z Ústí n.L. do Bad Schandau


Hymnička
Vzhledem k častým požadavkům na znění naší drobné hymničky, kterou zpíváme při zvláště veselých příležitostech, uvádíme pro zájemce její plné znění:

Po kalíšku, po kalíšku,
po kalíšku dáme,
pak si zazpíváme,
po kalíšku, po kalíšku.
Hoja hoj, hoja hoj,
alkohol je síly zdroj.
Hoja hoj, hoja hoj
abstinentům boj, boj, boj.